K našim službám patrí:

- osobná konzultácia so zákazníkom 
- bezplatná obhliadka miesta realizácie
- bezplatné vypracovanie cenovej ponuky
- sprostredkovanie materiálu za výhodnejšie ceny
- strojové omietky (vápeno-cementové, sadrové)
- anhydritové podlahy
- zateplovanie
- stavby na kľúč,  realizácie hrubých stavieb, holodomov
 
Hrubá stavba:
- odstránenie ornice a výkopy
- základy a základová doska (vrátane zemnenia a rozvodov TZB)
- izolácie proti vode (pod múrmi a priečkami)
- obvodové a nosné múry, priečky
- vodorovné nosné konštrukcie podlaží 
- komín
- strecha (nosná konštrukcia, krytina, klampiarske konštrukcie
 
Holodom
- všetky práce v rozsahu realizácie hrubá stavba
- zámočnícke konštrukcie (zábradlia, pomocné a nosné konštrukcie)
- zdravotechnika - kanalizácia, voda, plyn (bez zariaďovacích predmetov)
- rozvody elektro, inštalácie vykurovania 
- okná a vstupné dvere
- omietky, potery
- podkrovie 
- realizácia vonkajších povrchových uprav (fasády, obklady a zateplenia)